Biblioteca Centrala USM

"Fără biblioteci ce ne-ar mai rămâne? N-am mai avea nici trecut şi nici viitor" Ray Bradbury

 Regulament de organizare si functionare a Serviciului "Informatizare"

 

Sala de calculatoarebloc de studii №1, et. 1., biroul №27

Permite: 

  • Integrarea în dinamica circuitului global al informaţiei, acces gratuit Internet.
  • Consultarea bazelor de date:

Baze de date create

Catalogul partajat al bibliotecilor universitare ALEPH-500 http://primo.libuniv.md/

  Repozitoriul institutional http://dspace.usm.md:8080/xmlui/).

Baze de date abonate

  Consorţiul REM (Resurse Electronice pentru Moldova) - un proiect comun al Institutului pentru o Societate Deschisă, Budapesta - Open Society Institute (OSI) şi Compania editorială EBSCO Publishing (SUA). EBSCO este la moment unul dintre cei mai mari furnizori de reviste în format tradiţional şi electronic.

Baza de date conţine informaţii cu full-texte din diverse domenii: arhitectură şi design, astronomie, ştiinţe biomedicale, business şi management, chimie, pedologie, geografie, inginerie, mediul ambiant, drept, matematică, filosofie, fizică, psihologie, ştiinţe sociale, statistică etc. Baza de date se actualizează zilnic.

    Revistele ştiinţifice ale companiei editoriale Universităţii Oxford. În aceste baze de date apar articolele revistelor din diferite domenii ca ştiinţe sociale şi umanitare ; fizica şi matematica ; biologie şi medicină. Conţine peste 180 de titluri de reviste cu adâncimea cronologică din anul 1996 până în prezent.

 

Baze de date oferite prin Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”

  Oferă acces la o colecție multidisciplinară de 390 de reviste științifice și acoperă o gamă largă de discipline din domeniul științelor exacte, umanistice și sociale: antropologie, arheologie, arte, astronomie, chimie, informatică, educație, inginerie, științe generale, geografie, istorie, lingvistică, drept, științe ale naturii, literatură, politică și relații internaționale, psihologie, religie, sociologie, statistică și probabilitate.

   Taylor & Francis Online Journal Library reunește conținuturi online de la trei lideri editoriali:Taylor & Francis, Routledge şi Psychology Press. Oferă acces la peste 1 700 de reviste care acoperă o gamă largă de domenii – de la științele sociale și umaniste până la știință și tehnologie.

  

 

 

 

Cea mai mare bibliotecă electronică cu Acces Deschis la articole publicate în revistele științifice din Republica Moldova în perioada 1993-2018.

Fondul Monetar Internaţional (FMI) eLibrary simplifică analiza şi cercetarea prin accesul direct la periodice, cărţi, documente de studiu, date şi instrumente statistice. Veţi găsi informaţii în domeniul macroeconomiei, globalizării, dezvoltare economică, comerţ, asistenţă tehnică, studii demografice, pieţe emergente, consultanţă politică, reducerea sărăciei, etc.

CĂUTARE

Achiziţii Recente

Proiecte

Modernization of academic library services in Moldova
Modern Information Services for Improvement Study Quality

Contor vizitatori

Unique: 221995
Total visits: 1482

Contacte

Administrator Ludmila Vedrascu-Sorbala
Tel. +373 67560238
Email usm.bcu@gmail.com Nata Grigorita