Biblioteca Centrala USM

"Fără biblioteci ce ne-ar mai rămâne? N-am mai avea nici trecut şi nici viitor" Ray Bradbury

  https://search.ebscohost.com/

Consorţiul REM (Resurse Electronice pentru Moldova) - un proiect comun al Institutului pentru o Societate Deschisă, Budapesta - Open Society Institute (OSI) şi Compania editorială EBSCO Publishing (SUA). EBSCO este la moment unul dintre cei mai mari furnizori de reviste în format tradiţional şi electronic.

  https://link.springer.com /Baza de date conţine informaţii cu full-texte din diverse domenii: arhitectură şi design, astronomie, ştiinţe biomedicale, business şi management, chimie, pedologie, geografie, inginerie, mediul ambiant, drept, matematică, filosofie, fizică, psihologie, ştiinţe sociale, statistică etc. Baza de date se actualizează zilnic.

    https://bioone.org/ Oferă acces la 180 reviste ştiinţifice cu peste 125 000 articole full-text de mare impact privind cercetarea în ştiinţe biologice, ecologice şi de mediu.

  https://academic.oup.com/journals/ Revistele ştiinţifice ale companiei editoriale Universităţii Oxford. În aceste baze de date apar articolele revistelor din diferite domenii ca ştiinţe sociale şi umanitare ; fizica şi matematica ; biologie şi medicină. Conţine peste 180 de titluri de reviste cu adâncimea cronologică din anul 1996 până în prezent.

    https://www.cambridge.org/core Oferă acces la o colecție multidisciplinară de 390 de reviste științifice și acoperă o gamă largă de discipline din domeniul științelor exacte, umanistice și sociale: antropologie, arheologie, arte, astronomie, chimie, informatică, educație, inginerie, științe generale, geografie, istorie, lingvistică, drept, științe ale naturii, literatură, politică și relații internaționale, psihologie, religie, sociologie, statistică și probabilitate.

   https://www.tandfonline.com/ Taylor & Francis Online Journal Library reunește conținuturi online de la trei lideri editoriali:Taylor & Francis, Routledge şi Psychology Press. Oferă acces la peste 1 700 de reviste care acoperă o gamă largă de domenii – de la științele sociale și umaniste până la știință și tehnologie.

  https://methods.sagepub.com/reading-lists  Baza de date conţine informaţii cu full-texte, abstracte din diverse domenii de studii: afaceri şi management, comunicare și media, consiliere și psihoterapie, criminologie și justiție penală, economie, educaţie, inginerie, geografie, sănătate, istorie, marketing, matematică, asistență medicală, științe politice și relații internaționale, psihologie, muncă socială, sociologie, tehnologie, etc.

 

  https://ibn.idsi.md/ro Cea mai mare bibliotecă electronică cu Acces Deschis la articole publicate în revistele științifice din Republica Moldova în perioada 1993-2018.

 

  https://www.elibrary.imf.org/?redirect=true  Fondul Monetar Internaţional (FMI) eLibrary simplifică analiza şi cercetarea prin accesul direct la periodice, cărţi, documente de studiu, date şi instrumente statistice. Veţi găsi informaţii în domeniul macroeconomiei, globalizării, dezvoltare economică, comerţ, asistenţă tehnică, studii demografice, pieţe emergente, consultanţă politică, reducerea sărăciei, etc

  http://www.fao.org/agoraAccess to Global Research in Agriculture – portal on-line coordonat de FAO/Cornell University, USA ce oferă acces la informații cu privire la agricultură și științele conexe.

Programul AGORA, înființat de Organizația ONU pentru Alimentație și Agricultură (FAO) împreună cu editori importanți, permite țărilor în curs de dezvoltare să aibă acces la o colecție remarcabilă de biblioteci digitale în domeniile alimentelor, agriculturii, științelor mediului și științelor sociale conexe. AGORA oferă o colecție de până la 15.500 de reviste cheie și până la 48.000 de cărți în peste 115 țări. AGORA este conceput pentru a spori bursa multor mii de studenți, facultăți și cercetători în agricultură și științe ale vieții în lumea în curs de dezvoltare. AGORA este unul dintre cele cinci programe care alcătuiesc Research4Life: AGORA, HINARI, OARE, ARDI și GOALI.

CĂUTARE

Achiziţii Recente

Proiecte

Modernization of academic library services in Moldova
Modern Information Services for Improvement Study Quality

Contor vizitatori

Unique: 250817
Total visits: 1482

Contacte

Email usm.bcu@gmail.com
Administrator Ludmila Vedrascu-Sorbala
Tel. +373 67560238